» Vår bygd » Historia » Sandö » Mer om Sandö
Skriv ut

Ett kort sammandrag av    Sandös historia    

1750, den 6/11 fick Sandö Glasbruk sina privilegier, dess grundläggare var överintendenten och friherren C Hårleman, vice komminister J Horneus, kadetten J Eurenius och bokhållare M Renhorn.

Sandö var det största glasbruket av totalt fyra som fanns i Norrland, tillverkningen utgjordes av ca 40 000 buteljer, omkr. 200 kistor fönsterglas en kista = 20 skov, dessutom tillkom en del halvkristall, barnnappar, bröstglas, bläckhorn, pottor, brännvinsglas mm.

Efter att ett flertal gånger bytt ägare inköptes glasbruket av en idérik och mångfrestande man, brukspatron Albrecht. Wallis Stockholm, Wallis och Berwald lät också uppföra ett sågverk 1853 som 1867 såldes till Bernard Kempe.

Wallis efterträddes av sin svärson greve Walter von Hallwyl, som lät uppföra en magnifik byggnad på Hamngatan 4 i Sthlm den kom att användes som bostad och huvudkontor. Idag är fastigheten ett museum, "Hallwylska museet"

Under Wallis tid kom Franz Berwald att bli disponent på Sandö mellan åren 1850-1858. B. var en handlingskraftig och klok affärsledare. Under hans tid byggdes ångsågen, det anlades ett bryggeri för att få åtgång på brukets buteljer. En bajrare, bryggeriprofessor E A Muller var en tid anställd som expert, ölet blev utsökt och fann avsättning i både Västindien och Brasilien. Bryggeriet bar sig emellertid inte och då det brann 1868 återuppfördes det inte.

B. uppförde också en herrgård "Corps de logis" med en musiksalong belägen på ungefär samma plats som nuvarande Herrgården, från tornkammaren hade man en storslagen utsikt.

År 1878 tillsattes Gustaf Lewerentnz som disponent verksamheten som hade legat nere en tid återupptogs med nya krafter och glasbruket syntes gå mot ljusare tider.

År 1888 25/6 brann Sundsvall, Umeå och Sandö, nästan hela ön eldhärjades. Elden spred sig till några segelfartyg som låg på redden och som brinnande drev över till norra älvstranden och antände skogen. På Nylandsberget SO om Sandö finns ännu spåren efter eldens härjningar med fortfarande dålig återväxt på bergstoppen.

 

År 1909 dog den folkkäre disponenten Gustaf Lewerentz, samma år gick bruket i konkurs nedgången för Sandö glasbruk hade börjat. Ett ständigt problem de kommande åren var det enorma behovet av bränsle.

1918 brann sågverket, sågen hade sex år tidigare moderniserats. Tiderna var sämre därför byggdes inte sågen upp igen, brädgården däremot användes av Strömnäs såg som var belägen på den västra sidan av älven.

1929 kom det definitiva beslutet om glasbrukets nedläggning, konkurrensen från glasbruk som infört den nya metoden att valsa fönsterglas innebar slutet på en mer än 170 årig industriepok

I mitten av 1930-talet drev Arbetslöshetskommissionen (AK) ett yrkesbetonat arbetsläger för arbetslös manlig ungdom under provisoriska förhållanden i glasbrukets gamla lokaler.

1936 beslöt Landstinget att åta sig ansvaret för en verkstadsskola i Sandö, den 11:e januari 1937 startade utbildningen med 62 elever fördelade på fem yrkesgrenar, smide, bleck och plåt, måleri, snickeri och matlagning. 1942 förklarade Kungl. Maj.t verkstadsskolan i Sandö såsom central, vilket innebar bl.a. en högre status med fler utbildningslinjer. Skolans lärlingar/elever deltog (1952) i byggandet av ny ekonomi och kontorsbyggnad som är gamla delen av nuvarande Herrgården

 

OLYCKSDAGEN
"den 25 juni 1888 skall hos en aflägsen eftervärld bevaras i friskt minne. Tvenne städer lagda i aska på samma dag. Men dertill kommer förlusten af Sveriges förnämsta glasbruk det å Sandö och bland förlusterna får räknas ett stort trävarulager på samma ö, flera bostäder och sex under lastning varande fartyg."

1971, enl. riksdagens beslut övergår huvudmannaskapet för yrkesutbildningar till gymnasieskolan vilket innebar att Sandöskolans verksamhet flyttades in till Kramfors.

1972 flyttade Civilförsvaret sin utbildningsverksamhet från Nyadal till Sandö, året innan hade BUN (Bistånsutbildningsnämden) flyttat in, BUN var föregångaren till Sida Sandö. Civilförsvarets utbildningsverksamhet växte under hela 70 och 80 talen vilket innebar att gamla lokaler revs och nya uppfördes.

1986 genomfördes en omorganisation där bl.a. Civilförsvarsstyrelsen och Statens brandnämnd slogs ihop och bildade Statens Räddningsverk.

Glasbruket återuppbyggdes betydligt större än förut med Skandinaviens första sk. Basinugn. Arbetsstyrkan vid glasbruket var vid denna tid 300 man och på Sandö bodde vid tiden runt sekelskiftet mer än 1000 personer. Det fanns folkskola på ön, Diplomaten som inrymde gymnastiksal är förutom Sliperiet de enda hus som finns kvar sen glasbrukstiden. Dessutom fanns affär, två frikyrkoförsamlingar en missionsförsamling och baptistförsamling samt en nykterhetsförening IOGT. Nykterhetsföreningen stöddes av Sandö sågverks AB som upplät mark på Killingholmen och skänkte allt behövligt virke till byggandet.

År 1900 firades 250 års jubileum med medaljutdelning till brukets äldre arbetare. Middagen hölls i folkskolans gymnastiksal (nuvarande diplomaten) matsedlarna var textade på sandblästrat glas. Under kvällen upplystes hela ön av marschaller, kulörta lyktor och bengaliska eldar och ett fyrverkeri med brukets initialer och årtalen 1750-1900. Denna händelse levde kvar länge i sandöbornas medvetande och ännu på 1950-talet berättades med stolthet och vördnad om den gamla goda tiden "på Lewerentz tid".

Förändringarna har varit stora under 1900-talet och spåren efter den långa industriepoken är relativt få, de rester som finns kvar är en del glasslagg i strandlinjen och pålar med kajrester runt ön som påminner om den forna verksamheten.

Den 17 augusti 1998 startar den första klassen på räddningsgymnasiet i skepp FYRAN och det har gått nästan 20 år sedan det senast var skolungdomar på ön.

I januari 2002 flyttar Sida Sandö sina sista möbler från Herrgården ner till Härnösand och den 1 september samma år invigdes Folke Bernadotteakademien, den 23 september startade verksamheten i Sidas före detta lokaler.

 

Sandö den 20 maj 2003

Bengt-Olof Näslund

Källa: Lennart Bylunds Sandöverken i gamla kort,
Torbjörn Fogelbergs Sandö Glasbruk.

Startsidan
Mer om Sandö
Färjor
Villan
Glasbruket
De stora eldsvådornas tid
Sandö IF
Klondyke