» Vår bygd » Älven » Broar och överfarter » Broar och överfarter
Skriv ut

Broar och överfarter.

 

Innan Hammarsbron kom till var det färjeled på samma plats, något nedanför.

 

 

Här ser vi roddfärjan på väg, det var 4 roddare.

 

 

Den var helt enkelt som en roddbåt, modell större.

 

 

Här ses ett annat färje ekipage. Det är båten "Styresholm" som drar färjan som inte längre är träbåten. Istället för häst och vagn står nu en chaufför och en bil på däcket.

 

 

 

Detta kort är taget ytterligare lite senare vid tiden för brobygget. Färjan är större och dras nu av båten "Svalan". Det tog många år innan dom boende slutade kalla platsen för ”färja”.

 

 

 

 

Hammarsbron byggdes 1934. Det var ett bygge i rekordfart. Ifrån byggstarten 1/1 så färdigställdes bron på 10 månader, den 7/11 var invigningen. Som ett plockepinn reser sig bågarna sommaren 1934.  

 

 

I 56 år stod den pall. När den revs 1990 så placerades de huggna stenarna i fundamentet som erosionsskydd nere på Sandslån ön. Det behövdes då vågorna börjat gnaga på stränderna efter att det gamla sorteringsverket revs. Det var i ”grevens tid” och en fin viloplats för stenarna.

 

 

Här ser vi en bild då den nya och gamla finns sida vid sida. Det är invigningsdagen och året är 1990. När detta skrivs, om man står på Hammarsbron och blickar norrut så ser man konturerna av en ny bro över älven i vardande. Det är järnvägsbron för Botniabanan som byggs över älven i Utnäs.

 

  

Här är en vinterbild på den nya Hammarsbron.

 

Den första Högbron på Sandslån ifrån senare delen av 1800-talet, eller snarare en föregångare till bron som sedan skulle heta Högbron. Kortet är taget ner mot ön.

 

 

Denna bro är snarlik men inte samma. Vyn är nu ifrån ön mot landfästet. Denna bro fanns en bra bit in på 1900-talet.

 

 

Den 3:e bron som kanske först nu kom att heta ”Högbron”. Bilden är tagen en senhöstdag med ett överraskande snöfall, troligen är kortet i taget i början av 40- talet.

 

 

I början av 1990 talet var det dags att byta ut även Högbron. Vid den förändringen ”ströp” man vattenflödet till Kungsgårdsfjärden som nog halverades. Bra för Tapparrännan där stränderna börjat ta stryk. Men kanske inte lika bra för Kungsgårdsfjärden, det får framtiden utvisa. Högbron fick ett lika värdigt slut som Hammarsbron. Den fraktades ut till Mannaminne i Nordingrå där den ligger och väntar på nästa uppgift, vad det nu kan bli.

 

 

Den nuvarande "Högbron”.

 

 

Som en utvikning i ämnet broar så visar jag här en gammal bild på ”Spången”. Den  är ett känt begrepp för alla gamla Sandslå och Kungsgårdsbor. Den gick över Sursundet ungefär där Dannero ligger idag. Det var genvägen för alla som jobbade på sorteringsverket.

 

 

så här ser "spången" ut idag. Den ligger vid Dannero bilskrot och används idag mest av hästtränarna på Dannero både sommar och vinter. På vintern kör man ner till Kungsgårdsfjärden och nyttjar rakbanan på isen..

 

 

En annan bro över Sursundet som sattes på plats i slutet på 80-talet. Det var samhällsföreningen på Sandslån som såg till att göra en promenadstig ifrån Kanalvägen, över sundet och längs Kungsgårdvikens strand till Hästagrundet. Denna bro skänktes av Torbjörn Lindelöw som satte den på plats tillsammans med frivilliga. Bron var tidigare en del i det moderna sorteringsverket.  

 

 

Bron ut till Kaninholmen, Nyland (g.la nedre laxfisket) som den ser ut idag.

 

 

Startsidan
Broar och överfarter