» Service » Allmän service » Ullångers församling » Vi som jobbar i kyrkan
Skriv ut

Det är vi som jobbar i Ullångers
församling

Kyrkoherde Anna Elletoft Wiberg

Tillsattes som ordinarie kyrkoherde för vår samfällighet 1/12 2004, men har sedan 1995 tjänstgjort som komminister och vik. kh. Bosatt i Docksta. Hennes tel.nr är 40001.

Komminister Mats Hallin

Anställdes hos oss 19/6 2006 på 75% efter att ha tjänstgjort ett år som pastorsadjunkt. Har tidigare jobbat i 10 år som EFS-predikant i vårt område. Han är bosatt i Mjällom. Du når honom på tel. 0613-211 14.

Kantor Magnus Skoglund

Anställd som kantor i Docksta sedan 1993 och även i Ullånger från februari 2010.  Han är också ledare för Ullånger och Vibyggerå kyrkokörer. Tel. 40669

Vaktmästare Leif Lindström

Anställd sedan 1996 och jobbar med allt på kyrkogården, kyrkan och våra andra fastigheter, fordon och maskiner. Tel. 070-27 22 057.

Vaktmästare Björn Hansson

Jobbar huvudsakligen i Docksta, men tjänstgör ofta även i Ullångers kyrka. Har jobbat i samfälligheten sedan 2001.

Kanslist Anita Lindström

Sköter pastoratets "pappersexercis"; bokföring, löner, skatter, kollekter, fakturor, kyrkobokföring, protokoll, arkiv, post, budget, bokslut, gravregister, minnesgåvor vid begravningar m.m., m.m. Telefon på pastorsexpeditionen 10030.

 

 

 

Startsidan
Vår verksamhet
Konfirmation
Dop och vigsel
Vi som jobbar i kyrkan